ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมหารือความร่วมมือกับสถานประกอบการในการเป็นแหล่งฝึกวิชาชีพให้กับนักศึกษา(MOU)

เมื่อวันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม 2561 ผศ.ดร.นวลนภา จุลสุทธิ

ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย(มร.ชร.) อาจารย์มนสิชา ซาวคำ รองคณบดี และอาจารย์ศิรินพรรณ ชุ่มอินทจักร อาจารย์ประจำสำนักวิชาการท่องเที่ยว มร.ชร. ประชุมหารือความร่วมมือกับสถานประกอบการในการเป็นแหล่งฝึกวิชาชีพให้กับนักศึกษา(MOU) ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย กับ โรงแรมเฮอริเทจ เชียงราย ณ ห้องประชุมอธิการบดี มร.ชร. โดยมี ผศ.ดร.เสงี่ยม บุญพัฒน์ รองอธิการบดี มร.ชร. เป็นประธานการประชุม