ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมการนำเสนอผลงานตามโครงการ "การพัฒนาสมรรถนะบัณฑิตเพื่อตอบสนองการพัฒนาประเทศ 4.0"

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2562 ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ CRRU-WIL สำนักนวัตกรรมและการศึกษาต่อเนื่อง มร.ชร. จัดกิจกรรมการนำเสนอผลงานตามโครงการ "การพัฒนาสมรรถนะบัณฑิตเพื่อตอบสนองการพัฒนาประเทศ 4.0" ณ โรงแรมเฮอริเทจ เชียงราย โดยมี อ.ดร.สมเกียรติ...